Inici   >>   Blog   >>   Complex Respiratori Feli

Complex Respiratori Feli

Complex Respiratori Feli
carme

Per: Carme Avellana Tarrats

Malaltia d’origen múltiple que afecta els gats i que cursa amb simptomatologia respiratòria, ocular i bucal.

És una malaltia principalment vírica, hi solem trobar un herpesvirus i un calicivirus felins, també poden complicar la malaltia dos bacteris, la bordetella bronshiseptica i la Clamydia psittaci.

És una síndrome propi de comunitats felines en què fallen tant les condicions higienicosanitàries com la vacunació. Els gatets joves i els gats adults immunodeprimits són els que la poden patir de forma més greu. La mortalitat pot variar depenent de diversos factors, però pot arribar fins i tot al 80% en gats que no reben atenció veterinària.

El contagi es pot produir de forma directa a través de secrecions respiratòries de gats malalts, convalescents o portadors, o de manera indirecta a través d’objectes que hagin tingut contacte amb aquestes secrecions o amb fins i tot les mans dels cuidadors.

Els gats esternuden i poden presentar una secreció a nivell ocular i nasal, el procés pot evolucionar a bronquitis i bronconeumònia. La recuperació o la mort sol ocórrer entre els 10-20 dies post-infecció.

L’arma principal que tenim contra aquest síndrome és la vacunació, principalment en gatets joves, cal posar de dues a tres dosis de vacunes, sent recomanable posar l’última dosi quan el gat hagi complert les 16 setmanes de vida, a aquesta edat es considera que el gat ja té el sistema immune suficient madur per quedar immunitzat contra aquests virus.