Carme Avellana Tarrats (Veterinària)

Sóc la propietaria juntament amb el Jaume, vaig cursar la llicenciatura a Saragossa i em vaig llicenciar el 83. Sóc diplomada en oftalmologia per l’UAB, membre d’AVEPA i GEMFE. Sóc responsable en oftalmologia, dermatologia, odontologia i cirugia.

Jaume Aymerich Barberà (veterinari)

Hola, sóc el co-propietari de l’Hospital. Em vaig llicenciar el 87 a Saragossa i sóc responsable diagnostic per imatge, traumatologia i ortòpedia. Soc membre de SETOV, GEA i AVEPA.

Roser Vidal i Puell (Veterinària)

Hola, sóc llicenciada per l’UAB el 93 i a Veter Centre m’especialitzo en cardiologia, neurologia, medicina interna i laboratori.

Montserrat Riera Serravinyals (veterinària)

M’especialitzo en animals exòtics i urgències, em vaig llicenciar el 2001 a la UAB

Eila Gomis Mas (Veterinària)

Hola! el 2003 em vaig llicenciar a la UAB i ara sóc responsable d’urgències i medicina interna.

Núria Lopez Mula (Veterinària)

Sóc Llicenciada en Veterinària per la Universitat de Saragossa i Biologia per la UAB, diplomada de postgrau en Clínica de Petits Animals i tinc un Màster de la UAB en Etologia Clínica Animal.

Ariadna Miguel Farré (Veterinària)

Hola! em vaig llicenciar el 2013 a la UAB. Vaig fer una tutoria al Servei d’Hematologia Clínica Veterinària de la UAB

David Guinea Anguela (Veterinari)

Em vaig llicenciar a la UAB el 2013 i vaig treballar com a intern un any en el Hospital Veterinari de Sitges. Sóc especialista en exòtics.

Eva Aguilera Montaña (ATV)

El 2006 vaig treure’m el titol de ATV al Hospital Veterinari de Catalunya, des de llavors m’he convertit en una auténtica professional a Veter Centre!

Susana Roman Marquez (ATV)

Vaig cursar els meus estudis d’ATV al CIM.

Cristina Alamo Rodriguez (ATV)

Vaig estudiar per ATV a l’Hospital Veterinari de Catalunya i gràcies als companys de Veter Centre he après molt més sobre la salud animal.

Imma Llopart Vilanova (ATV)

Hola! Vaig estudiar per ser Auxiliar de Técnic Veterinari a IDEA.

Gaspar Burria Fabregas (Director Financer)

Responsable de les finances, administració, gerència i marketing.